Przeglądy budowlane Sokółka Przegląd, Powiat Sokólski Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy sprawnie i fachowo.16-100 Rzezczypospolitej 8 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Sokółka. Przeglądy roczne Sokółka, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Sokółka, ekspertyzy Franciszek Górka sekretarz@sokolka-powiat.pl starostwo@sokolka-powiat.pl  podlaskie 85 7112208

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Sokółka
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Sokółka
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Sokółka
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Sokółka
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Sokółka

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Sokółka
kontrole techniczne budynków Sokółka

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Sokółka Portal Sokółka Miasto Sokółka Przeglądy techniczne Sokółka Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku